مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلات و آبزیان
1403/3/8    
بازدید: 31
 

رویکرد اصلی مرکز نوآوری و کارآفرینی ایجاد، تقویت و یکپارچه سازی اجزای مرتبط با زیست‌ بوم نوآوری است .

ترويج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی

امروزه مراکز کارآفرینی و نوآوری در ارائه خدمات، تحقیقات و محصولاتی که مستقیماً روی توسعه اقتصاد محلی، منطقه‌ای و ملی تأثیر می‌گذارد، نقش مهمی دارند. از آنجایی که مراکز کارآفرینی و نوآوری منبع دانش، تحقیق، پژوهش و ایده‌های نو هستند، ارتباط بین مراکز کارآفرینی و نوآوری و مراکز توسعه کسب و کارهای فناورانه موضوع مهمی است. همکاری چنین مرکزی می‌تواند مزیت بزرگی برای کارآفرینان باشد، زیرا این موسسات در همکاری با هم، می‌توانند ایده‌های نوآورانه را به سمت صنعت، جامعه و سایر نهادها هدایت کنند و فضای جدیدی را برای تبادل ایده در محیط مراکز کارآفرینی و نوآوری ایجاد ‌کنند.

حمایت ها

     1- هماهنگی و حمایت حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی
2- تبلیغات، بازاریابی و بازسازی برای دستاوردها
3- حمایت حقوقی و حفظ مالکیت فکری
4- ارائه آموزش هایی تخصصی

نقش‌آفرينی در تحقق کارآفرينی مبتنی بر نوآوری

دانشجویان امروزی خواهان چیزی فراتر از مدارک علمی هستند و تمایل به راه‌اندازی مشاغل و توسعه محصولات جدید دارند. بنابراین درصورتی که مراکز کارآفرینی و نوآوری با ایجاد ساز و کارهایی در جهت ارتقای فرهنگ کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید متمرکز شوند، گام موثری در جهت خلق ارزش برداشته خواهد شد. مأموریت‌ مراکز کارآفرینی و نوآوری امروزی شاهد تغییر پارادایم از آموزش به رویکردی متمرکز بر رشد اقتصادی از نظر پژوهش، نوآوری و کارآفرینی بوده است. ایده‌های بنیادی در مراکز کارآفرینی و نوآوری شکل می‌گیرند و از نظر تئوری بررسی می‌شوند و مسئولیت‌ کلیدی مراکز کارآفرینی و نوآوری به عنوان محل رشد ایده‌ها، توانمندسازی افراد است تا کارآفرینی بر مبنای نوآوری صورت گیرد.

تسريع در فرآیند تبديل ايده به محصول

مراکز کارآفرینی و نوآوری می‌توانند شریک استراتژیک مراکز رشد و توسعه کسب و کارها، در حمایت از کارآفرینان برای بهره‌برداری از نتایج تحقیقاتی برای توسعه اقتصادی باشند، همچنین مراکزی که با دانشگاه ارتباط دارند، می‌توانند محملی باشند که در آن نقاط قوت تحقیقات و کارآفرینی ادغام می‌شوند. به عبارتی چنین مراکزی برای ایجاد همکاری استراتژیک بین مراکز کارآفرینی و نوآوری و صنعت طراحی شده‌اند و دانشجویان را به استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و سایر همکاران متصل می‌کنند که در شرایط دیگری امکان آشنایی با آنها کمتر محتمل بود.در نتیجه وجود مراکز کارآفرینی و نوآوری بعنوان بازیگر کلیدی در تبدیل ایده ها به محصول حائز اهمیت می باشد.

کمک به ارتباط صنعت و تحقیقات

با توجه به مساله حل نشده ارتباط مراکز علمی با همکاران صنعتی، مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلات و آبزیان وظیفه خود می داند موانع پیش رو در این مورد را از پیش رو بردارد تا بعنوان یکی از بازیگران اصلی علمی در زمینه های صنعتی، نه تنها به رشد و شکوفایی تیم ها نوآور/فناور در موضوعات مختلف کمک کند ، بلکه تبدیل به نامی آشنا در زمینه معرفی ایده ها شود و راه حل های جدید برای مسائل بروز در زمینه های صنعتی فراهم آورد.

تبیین کارِ‌ گروهی و تشويق دانشجويان به تشکیل گروه‌های کاری

از نیمه قرن 20، به تدریج شاهد آن بودیم که مخترعین جای خود را به گروه های علمی فناور/نوآور دادند تا شاهد گامی عمیق و مهم در سرعت پیشرفت علم باشیم. اکنون که یکی از معضلات ریشه ای پیشرفت در کشور ما، عدم وجود سازوکاری برای همکاری میان افراد و گروه های علمی و خلاق می‌باشد، یکی دیگر از اهداف ما، ترویج فرهنگ کارگروهی در میان فارغ التحصیلان و دانشجویان می باشد. از این رو با ایجاد ارتباط بین افرادی که حول یک ایده می توانند به نقش آفرینی بپردازند سعی داریم تا این فرهنگ را ترویج و همزمان بر راندمان تیم های نوآور/فناور بیافزاییم.