مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلات و آبزیان
1403/3/8    
بازدید: 38

براساس سیاست های مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلات و آبزیان با هدف حمایت از ایده های نوآورانه مبتنی بر دانش برای ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان، اقدام به تاسیس نخستین مرکز کارآفرینی و نوآوری تخصصی شیلاتی نموده است. فراخوان شناسایی و جذب ایده ها و طرح های فناورانه و نوآورانه در این حوزه در سامانه این مرکز به نشانه inofish.ifsri.ir بارگذاری گردیده است. پیش بینی شده است که این مرکز با بهره مندی از توانمندی های کارشناسی، آزمایشگاهی و پایلوت مجهز فرآوری آبزیان، ایده های نوآورانه با قابلیت تجاری سازی در محورهای فرآورده های نوین باارزش افزوده بالا از منابع شیلاتی، ماشین آلات و فرآیندهای تولید، بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل فرآورده های شیلاتی، و تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات شیلاتی در بازارهای داخلی و بین المللی را پذیرش نموده و مورد حمایت قرار خواهد دهد.