به گزارش روابط عمومی مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلات و آبزیان روز چهارشنبه مورخ 26 اردیبهشت سال جاری اولین نشست شورای مرکز با حضور دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر یوسفی عضو هیات علمی موسسه، مهندس تکریمی مشاور رئیس موسسه و دکتر صیاد بورانی سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، نماینده شرکت الماس آدرین پارس و شرکت های فناور با هدف جمع بندی ایده های ارسال شده به مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلاتی برگزار شد.

طی نشست تخصصی مباحث مرتبط با اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های لازم برای افتتاح این مرکز در خرداد ماه سال جاری مطرح شد. 14 مورد ایده برای داوری به مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلاتی ارسال شده بود که در این جلسه هریک از شرکت های فناور و مجریان ایده های ارسالی را طی گزارشی دفاع نمودند و در پایان گزارش هریک از ایده ها، ارزیابی و داوری های لازم توسط اعضای شورای مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلاتی جهت انتخاب ایده های برتر انجام شد.