به گزارش روابط عمومی مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلات و آبزیان، توافق‌‌نامه ایجاد مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی با حضور محمود بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، محمود حافظیه معاون پژوهش و فناوری، بابک قائدنیا معاون امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی، پرستو محبی مسئول تجاری سازی، حمیدرضا عبودی مدیرعامل شرکت الماس آدرین پارس و آهنی و فائض، همکاران شرکت الماس آدرین پارس در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، منعقد شد .

محمد تکریمی، مشاور رئیس موسسه، با اشاره به اتفاقات مطلوب در جهت نوآوری، گفت: شاهد تغییر محور پژوهش از دولتی به محور بازار و بخش خصوصی هستیم . مرکز کارآفرینی و فرآوری صنایع غذایی شیلات آبزیان، ماموریت هایی برای تعریف نقش مرکز مربوطه در جامعه و اکوسیستم را برعهده دارد که یکی از این ماموریت ها، توسعه نوآوری باز است تکریمی با اشاره به همکاری متعدد با تیم های داخلی و خارجی در مرکز نوآوری، گفت: ماموریت دوم این حوزه، شبکه سازی و هم افزایی کنشگران است . تکریمی موضوع بازار و اقتصاد آن را حائز اهمیت دانست و افزود: تامین مالی برای توسعه ایده و دستاورد ها برای ورود به بازار، شناسایی نیازهای بازار برای رفع نیاز نوآوری در محصول، ماشین آلات و بسته‌بندی از جمله مواردی است که باید به آن رسیدگی شود .
مشاور رئیس موسسه، یکی دیگر از مسائل مرکز مربوطه را نفوذ نوآوری در عرصه خدمات دانست و ادامه داد: با شکل گیری این مرکز در دل بخش خصوصی، بستر سازی جدیدی برای دریافت ایده ایجاد شده است تا سرعت نفوذ نوآوری بهتر شود . وی گفت: بستر سازی برای شکل گیری کسب و کار های فناورانه، دانش بنیان، تامین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری جهت پذیرش ایده پردازان، ماموریت دیگر مرکز مربوطه است .
دکتر محمد صیاد بورانی، سرپرست مرکز ملی فرآوری آبزیان با اشاره به ساختار پژوهش مرکز، ادامه داد: در راستای ماموریت‌های تعریف شده در حوزه‌های مدیریت و اجرا، نیازمند راه‌اندازی ساز و کارها در این بخش هستیم . وی افزود: امیدواریم صنعت اقتصاد شیلات و تنوع بخشی فرآوری آبزیان توسعه یابد . گشایش در ارتقاء سطح تغذیه مردم با انعقاد تفاهم نامه ایجاد مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلات و آبزیان  حمیدرضا عبودی مدیرعامل شرکت الماس آدرین پارس با اشاره به اهداف عالی توافق نامه، گفت: تجربه همکاری ما با موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور باعث نتایج مطلوبی بوده و امیدواریم در راستای این توافق نامه، گشایشی در ارتقاء سطح تغذیه مردم ایجاد شود. این توافق نامه یک مبحث ملی بوده که منشأ خوبی برای کشور و امنیت غذایی دارد .
دکتر محمود بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با تاکید بر فراهم سازی قابلیت‌های جدید برای صنعت و فرآورده های غذایی آبزیان، گفت: موفق به اخذ مجوز تاسیس مرکز مربوطه شدیم تا این مرکز در دو بخش نوآوری و کارآفرینی، شروع به فعالیت کند. در این مرکز شورای راهبری و سیاست گذاری پیش بینی شده که یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های این مرکز است.